عنوان بنر
عنوان بنر

توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر توضیحات بنر

عنوان لینک

تمام کدهای تقلب GTA San Andreas در کنسول‌های بازی

شنبه، 22 آبان 1400

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/mag/public_html/wp-content/themes/giftcardstore/template-parts/Single/news.php on line 118

بازی GTA یکی از بزرگترین بازی‌های دوره کنسول PS2 است و بنابر عادت مرسوم در بازی‌های بزرگ، فرصت‌های بیشتری برای تقلب در آن ایجاد می‌شود.

با انتشار تریلوژی بازی GTA زمان مراجعه به San Andreas در ایکس باکس گیم‌پس و چندین تقلب در این بازی رسیده است.

بازی GTA San Andreas، پیچیده‌ترین بازی در تریلوژی است که همراه با راک‌استار، یک سیستم پیشرفته سبک RPG را معرفی می‌کند، به طوری که بازیکن مجبور به خوردن و تمرین می‌شود که می تواند بر بازی و ظاهر Carl تاثیرگذار باشد. این می‌تواند یکی از دلایل تقلب باشد. به طوری که با تغییر رفتار وسایل نقلیه، کدهای تقلب بیشتری ارائه می‌شود.

کدهای تقلب را در هر زمان می‌توان در San Andreas به کار برد که باید در طول بازی استفاده شوند.

کدهای تقلب این بازی شامل این موارد است:

Get Full Health, Armor, And $250,000

PlayStation: R1 * R2 * L1 * X * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Xbox: RB * RT * LB * A * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Switch: R * ZR * L + B * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

 

Spawn A Rhino Tank

PlayStation: Circle * Circle * L1 * Circle * Circle * Circle * L1 * L2 * R1 * Triangle * Circle * Triangle

Xbox: B * B * LB * B * B * B * LB * LT * RB * Y * B * Y

Switch: A * A * L * A * A * A * L * ZL * R * X * A * X

 

Maximum Wanted Level

PlayStation: Circle * Right * Circle * Right * Left * Square * X * Down

Xbox: B * Right * B * Right * Left * X * A * Down

Switch: A * Right * A * Right * Left * Y * B * Down

 

Wanted Level Codes: Remove Wanted Level

PlayStation: R1 * R1 * Circle * R2 * Up * Down * Up * Down * Up * Down

Xbox: RB * RB * B * RT * Up * Down * Up * Down * Up * Down

Switch: R * R * A * ZR * Up * Down * Up * Down * Up * Down

 

Infinite Ammo For All Weapons

PlayStation: L1 * R1 * Square * R1 * Left * R2 * R1 * Left * Square * Down * L1 * L1

Xbox: LB * RB * X * RB * Left * RT * RB * Left * X * Down * LB * LB

Switch: L * R * Y * R * Left * ZR * R * Left * Y * Down * L * L

 

Obtain Weapon Set #1

PlayStation: R1 * R2 * L1 * R2 * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Xbox: RB * RT * LB * RT * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Switch: R * ZR * L * ZR * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

 

Obtain Weapon Set #2

PlayStation: R1 * R2 * L1 * R2 * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Left

Xbox: RB * RT * LB * RT * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Left

Switch: R * ZR * L * ZR * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Left

 

Obtain Weapon Set #3

PlayStation: R1 * R2 * L1 * R2 * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Down

Xbox: RB * RT * LB * RT * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Down

Switch: R * ZR * L * ZR * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Down

 

Slow Down Gameplay

PlayStation: Triangle * Up * Right * Down * Square * R2 * R1

Xbox: Y * Up * Right * Down * X * RT * RB

Switch: X * Up * Right * Down * Y * ZR * R

 

Speed Up Gameplay

PlayStation: Triangle * Up * Right * Down * L2 * L1 * Square

Xbox: Y * Up * Right * Down * LT * LB * X

Switch: X * Up * Right * Down * ZL * L * Y

 

Enable Chaos Mode

PlayStation: L2 * Right * L1 * Triangle * Right * Right * R1 * L1 * Right * L1 * L1 * L1

Xbox: LT * Right * LB * Y * Right * Right * RB * LB * Right * LB * LB * LB

Switch: ZL * Right * L * X * Right * Right * R * L * Right * L * L * L

 

Max Skill With All Weapons

PlayStation: Down * Square * X * Left * R1 * R2 * Left * Down * Down * L1 * L1 * L1

Xbox: Down * X * A * Left * RB * RT * Left * Down * Down * LB * LB * LB

Switch: Down * Y * B * Left * R * ZR * Left * Down * Down * L * L * L

 

Infinite Lung Capacity

PlayStation: Down * Left * L1 * Down * Down * R2 * Down * L2 * Down

Xbox: Down * Left * LB * Down * Down * RT * Down * LT * Down

Switch: Down * Left * L * Down * Down * ZR * Down * ZL * Down

 

Jump Much Higher

PlayStation: Up * Up * Triangle * Triangle * Up * Up * Left * Right * Square * R2 * R2

Xbox: Up * Up * Y * Y * Up * Up * Left * Right * X * RT * RT

Switch: Up * Up * X * X * Up * Up * Left * Right * Y * ZR * ZR

 

Maximize Carl’s Fat Stat

PlayStation: Triangle * Up * Up * Left * Right * Square * Circle * Down

Xbox: Y * Up * Up * Left * Right * X * B * Down

Switch: X * Up * Up * Left * Right * Y * A * Down

 

Minimize Carl’s Fat Stat

PlayStation: Triangle * Up * Up * Left * Right * Square * Circle * Right

Xbox: Y * Up * Up * Left * Right * X * B * Right

Switch: X * Up * Up * Left * Right * Y * A * Right

 

Maximize Carl’s Muscle Stat

PlayStation: Triangle * Up * Up * Left * Right * Square * Circle * Left

Xbox: Y * Up * Up * Left * Right * X * B * Left

Switch: X * Up * UP * Left * Right * Y * A * Left

 

Maximize Carl’s Respect Stat

PlayStation: L1 * R1 * Triangle * Down * R2 * X * L1 * Up * L2 * L2 * L1 * L1

Xbox: LB * RB * Y * Down * RT * A * LB * Up * LT * LT * LB * LB

Switch: L * R * X * Down * ZR * B * L * Up * ZL * ZL * L * L

 

Maximize Carl’s Sex Appeal Stat

PlayStation: Circle * Triangle * Triangle * Up * Circle * R1 * L2 * Up * Triangle * L1 * L1 * L1

Xbox: B * Y * Y * Up * B * RB * LT * Up * Y * LB * LB * LB

Switch: A * X * X * Up * A * R * ZL * Up * X * L * L * L

 

Maximize Vehicle Stats

PlayStation: Square * L2 * X * R1 * L2 * L2 * Left * R1 * Right * L1 * L1 * L1

Xbox: X * LT * A * RB * LT * LT * Left * RB * Right * LB * LB * LB

Switch: Y * ZL * B * R * ZL * ZL * Left * R * Right * L * L * L

 

Make Your Punches Much Stronger

PlayStation: Up * Left * X * Triangle * R1 * Circle * Circle * Circle * L2

Xbox: Up * Left * A * Y * RB * B * B * B * LT

S

 

0 0 votes
امتیاز این مطلب

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/mag/public_html/wp-content/themes/giftcardstore/template-parts/Single/news.php on line 184

سایر اخبار و تازه ها

Subscribe
Notify of
0 کامنت‌
Inline Feedbacks
View all comments